Писмо на вратата

Случайни пътешественико,

Тук ще те посрещне наш’та весела дружина. Всичките се знаем, и с тебе ще свикнем.

Първо, дай да ти обадим какви неща из махалата стават.

Тръгнали едни юнаци по чужди земи да скитат: път да си проправят, знание да търсят. На живота тайната разбрали и даже малко сами я дозаплели. Това не знаем точно, ама така разправят.

Сред нас такива още няма, ама да знаеш, че тука следите им търсят. Та затуй сме се събрали: приказки да ти разкажем. Че да почнеш сам да бродиш, и после нас да ни смениш.

Ако има нещо, викай! — все някой ще те чуе. Огнището голямо, но ехото спасява. Ние може малко да се бавим, ама то е ‘щото изпитите идват.

Хайде, събувай се и влизай, добре си ни дошъл!

До среща най-сърдечна,
Съмишленици твои